कोरोना : जळगाव जिल्ह्यात आज 205 रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह

जळगाव
  • आज १९८ रुग्ण कोरोना मुक्त

  • दिवसभरात सहा जणांचा मृत्यू

  • जळगाव जिल्ह्याची रुग्णसंख्या६१६७

जळगाव, दिनांक १३जुलै

‌‌‌‌‌‌‌                      जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजना प्रभावी ठरत नसल्या तरी जळगाव शहर वगळता अमळनेर व भुसावळसह इतर शहरे व तालुक्यात‌ अंशता: नियंत्रित करण्यात यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. आज जळगाव जिल्ह्यात २०५ रुग्णांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून, दिवसभरात सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. जळगाव शहरात आज सर्वाधिक ५६ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आले असून त्या खालोखाल ‌ एरंडोल तालुक्यात २३ व धरणगाव तालुक्यात २२ रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. आज अखेर जळगाव जिल्ह्याची कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या ६१६७ इतकी झाली असून त्यापैकी ३७४० रुग्ण आतापर्यंत कोरोना मुक्त झाले आहेत. आज सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.यात जळगाव शहरातील ६० वर्षीय पुरूष, जळगाव ग्रामीण मधील ६५ वर्षीय महिला, रावेर तालुक्यातील ६८ वर्षीय पुरुष, चाळीसगाव तालुक्यातील  ८५ वर्षीय दोन पुरुष बोदवड तालुक्यातील ५९ वर्षाच्या पुरुषाचा समावेश आहे.

जळगाव जिल्ह्याचा आज अखेर कोरोना रुग्णांचा तपशील:-

जळगाव शहर   

आजचे रुग्ण                                   :     ५६
एकूण रुग्ण                                    : १४७६
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      २४
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    ८०१
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ०१
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ६०
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :    ६१५


जळगाव ग्रामीण

आजचे रुग्ण                                   :     ०९
एकूण रुग्ण                                    :    २७०
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ०१
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    १२०
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ०१
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      १७
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :    १३३


भुसावळ

आजचे रुग्ण                                   :     १६
एकूण रुग्ण                                    :    ५७१
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      २३
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    ३९८
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ५२
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :    १२१


अमळनेर

आजचे रुग्ण                                   :     ०८
एकूण रुग्ण                                    :    ४६७
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      २१
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    ३५२
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ३०
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      ८५


चोपडा

आजचे रुग्ण                                   :     ०९
एकूण रुग्ण                                    :    ४०५
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      २६
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    २६१
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      २२
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :    १२२


पाचोरा

आजचे रुग्ण                                   :     ०६
एकूण रुग्ण                                    :    १३६
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ०१
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :      ८२
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ११
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      ४३


भडगाव

आजचे रुग्ण                                   :     ०१
एकूण रुग्ण                                    :    २७४
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      २०
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    २४७
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ०८
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      १९


धरणगाव

आजचे रुग्ण                                   :     २२
एकूण रुग्ण                                    :    २८१
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ०५
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    १५८
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      १९
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :     १०४


यावल

आजचे रुग्ण                                   :     ०७
एकूण रुग्ण                                    :    ३२४
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      १४
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    २७८
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      २२
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      २४


एरंडोल

आजचे रुग्ण                                   :     २३
एकूण रुग्ण                                    :    ३०४
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      १३
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    १७९
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ११
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :    ११४


जामनेर

आजचे रुग्ण                                   :     ०५
एकूण रुग्ण                                    :    ३४०
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ०५
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    ११६
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      २२
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :    २०२


रावेर

आजचे रुग्ण                                   :     ११
एकूण रुग्ण                                    :    ४४१
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ०१
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    २४४
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ०१
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ३२
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :    १६५


पारोळा

आजचे रुग्ण                                   :     १५
एकूण रुग्ण                                    :    ३३०
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ०१
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :    २५७
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ०७
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      ६६


चाळीसगाव

आजचे रुग्ण                                   :     ०४
एकूण रुग्ण                                    :    १५६
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ११
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :      ६८
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ०२
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      १२
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      ७६


मुक्ताईनगर

आजचे रुग्ण                                   :     ०७
एकूण रुग्ण                                    :    १८५
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      १७
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :      ६६
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ०२
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      १२
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      ७६


बोदवड

आजचे रुग्ण                                   :     ०५
एकूण रुग्ण                                    :    १८९
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      १४
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :     १०५
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ०१
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ०६
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      ७८


इतर जिल्ह्यातील जळगाव जिल्ह्यात उपचार घेत असलेले रुग्ण                    

आजचे रुग्ण                                   :     ०१
एकूण रुग्ण                                    :      १८
आज बरे झालेले रुग्ण                      :      ०१
एकूण बरे झालेले रुग्ण                     :      ०८
आज मृत्यू झालेले रुग्ण                    :      ००
एकूण मृत्यू झालेले रुग्ण                   :      ००
आज अखेर उपचार घेत असलेले रुग्ण :      १०


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *