शिवाजी नगर भागातील काळे नगर मधील रस्त्याला अडथळा ठरणारे डेरेदार वृक्ष तोडण्याची नागरिकांनीच मागणी केल्याचे आले समोर

जळगाव

मनपाची परवानगी होती किंवा कसे..कारण मात्र गुलदस्त्यात


तोडलेले झाड नेले शिवाजी नगर स्मशाभूमीत


जळगाव :-

शिवाजी नगर भागातील काळे नगर मधील दालफड परीसराच्या रस्ते निर्माण कार्यात अडथळा ठरत असलेले विहिरी जवळील डेरदार झाड तोडण्यात यावे अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे काही नागरिकांनी दिनांक ६ जानेवारी रोजी केली असल्याची माहिती समोर आली असून काही कारणास्तव रात्री पडलेल्या झाडाच्या फांद्या व तुटलेले झाड शिवाजी नगर स्मशाभूमीत प्रेत जाळण्यासाठी पाठविण्यात आल्याचे पत्र मनपा आयुक्तांना देण्यात आल्याचे समजते.

सदर झाड रस्त्याच्या खडीकरण कामाला अडथळा ठरत असल्याची माहिती काही नागरिकांनी दिली असून महापालिकेने सदर झाड तोडायला परवानगी दिली किंवा कसे हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.

यासंदर्भात माहिती घेतली असता यात राजकीय खेळी केली जात असल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले तर काहींनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करून महापालिकेने झाड तोडायची परवानगी दिलेली नसताना झाड तोडण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

दरम्यान महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठकच होत नसल्याने वृक्ष तोड मागणीचे व विनापरवानगी वृक्षतोड झालेल्या तक्रारीचे प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याचे दिसत आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *